SMIDA haberleri

Planet Santrifüj Karıştırıcı

2022-07-27

Malzemeye daha fazla hava karışması ve daha sonra düşürmenin zor olması sorununu çözün.

Kabın köşelerindeki malzemelerin karıştırılmasının zor olması ve düzensiz karıştırmaya neden olması sorununu çözün.

Malzemeler arasında viskozite farkı olması ve iyice karıştırılmasının zor olması sorununu çözün

Çok miktarda toz malzemeyi yüksek viskoziteli malzemelere karıştırmanın zor olduğu problemini çözün

Malzemeler arasındaki özgül ağırlık farkı nedeniyle düzensiz karıştırma ve çökelme problemini çözün